Entegre Kalite Politikamız

Kılıç Otomat San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir ürünleri üretir ve satış sonrası ürün ve müşteri memnuniyetini takip ederiz.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001-2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite Yönetim ilkelerini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, talaşlı üretim sektöründe toplam kalite yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001-2015

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001-2015

Çevte Yönetim Sistemi

ISO 45001-2018

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri

Bu Sayfayı Paylaşın, Paylaşmak istediğiniz Platformunuzu Seçin!